FINANCIAL DATA


BIKRE FAMILY SA BALANCE SHEET 2015

BALANCE SHEET OF 31 DECEMBER 2015 - 1st FISCAL YEAR (1.1.2015 - 31.12.2015)

BIKRE FAMILY MEAT SUPERMARKETS SA

BALANCE SHEET 2015 THEMISTOKLES CHATZIGAVRIILIDIS BIKRE SA

BALANCE SHEET OF 31 DECEMBER 2015 - 13th FISCAL YEAR (1.1.2015 - 31.12.2015)

THEMISTOKLES CHATZIGAVRIILIDIS BIKRE SA

GCR REG. NO. 00020866630000TIN:999911164